Heilige Huisjes van Mei tot November 2017

Kunst-route door de binnenstad van Amersfoort met kunst in de vensterbank

EEN PROJECT VAN GALERIE ABSOLUUT KUNST&ZOFOORT

Als U vindt dat dit project belangrijk is: Graag uw geldelijke bijdrage om dit project Heilige Huisjes meer financiële armslag te geven voor: PR, officiële opening, kunst-processie, routeboekje door de stad, posters en uitnodigingen. Aan het eind van dit document vindt u de informatie om uw bedrag over te maken. Als tegenprestatie bieden wij u “aflaten”  en andere ‘louteringsmogelijkheden’ door u de kans te geven deel te nemen aan de opening en afsluiting van Heilige Huisjes.

Waar kan uw bijdrage naar toe:

Rekeningnummer: NL45 TRIO 0254 7649 75 / Stichting Absoluut Kunst&zofoort /
KVK: 851799024 / Onder vermelding van Heilige Huisjes kenmerk: 3016

Bij overmaking van uw bijdrage ontvangt u: 

10 euro Uitnodiging voor de officiële opening van de kunst-route in mei 2017
15 euro 1 Aflaat
25 euro Uitnodiging voor de officiële opening van de kunst-route in mei 2017 en  2 Aflaten naar keuze.
50 euro Uitnodiging voor de officiële opening van de kunst-route in mei 2017 en  3 Aflaten naar keuze.
100 euro Uitnodiging voor de officiële opening van de kunst-route in mei 2017 en  7 Aflaten.

Stuur graag een email  met uw naam en voor welke specifieke hoofdzonde / nummer U een Aflaat wilt hebben,  naar: Louise.devrieslentsch@gmail.com

Met creatieve groet en vast hartelijk dank voor uw steun,

Marjolein Tönis en Louise de Vries Lentsch
Galerie Absoluut Kunst&ZoFoort
06 36180133 - Louise
06 44644330 - Marjolein
Meer informatie over het project. http://www.galerieabsoluut.nl/heiligehuisjes

Voorbeeld keuze uit aflaten:
De gekozen aflaten worden opgestuurd in pdf (positief en in spiegelbeeld). Print ze uit op transfer papier en strijk ze op een t-shirt, tas of waar je wilt. Een instructie wordt u toegezonden.

aflaten

 

Ondeugden Deugden Nummer
Hoogmoed = superbia Prudentia (Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid) 1
Hebzucht = avarita Justitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid) 2
Onkuisheid, lust= luxuria Temperantia (Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing) 3
Nijd, afgunst = invidia Fortitudo (Moed - sterkte - vasthoudendheid - standvastigheid - focus) 4
Gulzigheid, onmatigheid = gula Fides (Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als Pietas 5
Gramschap, wraak = ira Spes (Hoop) 6
Gemakzucht, luiheid = acedia Caritas (Naastenliefde/Liefde - liefdadigheid) 7


lees alles over crowdfunding