Alleen voor leden

REINA DE WEIJER

Met behulp van lijnen, vlakken en kleur  in diverse materialen maak ik beelden die zeer divers zijn, maar altijd weer naar mijn bron verwijzen en aards zijn.  Ik ben verankerd in de kunsttraditie van de 20ste en 21ste eeuw, en weet me verbonden met de kunstuitingen van de  mens uit de steentijd en daarvoor.

De getijden van eb en vloed, van zon en maan hebben ons door de millennia heen beïnvloed. Waar in het landschap oertijd zichtbaar is, vind ik verwijzingen naar mythen en sagen, gelaagdheid in stenen, rotsen en kliffen tonen de sporen van ontstaan en het leven van de aarde.

Elementen uit die zichtbare en verhaalde werkelijkheid  abstraheer ik in mijn werk laag na laag. Zo zoek ik  naar mijn eigen mythologie   waarin  oude beelden  resoneren en op een eigentijdse wijze  gevormd worden en misschien wel  iets zichtbaar maken waar geen woorden voor zijn…

http://www.porthmeor-group.org/Reina-de-Weijer/

reina.de.weijer@zonnet.nl