Onderstaand een 6 tal Heilige Huizen die zich bij het thema van deze wandelroute hebben aangesloten. Kijk op hun site voor meer informatie over het programma Heilige Huisjes. Met bv in de Xaveriuskerk veel kunst te bezichtigen. In de Johanneskerk een vitrine met kunst in het thema Heilige Huisjes. In de Oud Katholieke parochie de resten van het Mariabeeldje.