Stuur uw bijdrage naar: NL45 TRIO 0254 7649 75
t.n.v. Stichting Absoluut Kunst&zofoort, onder
vermelding van Heilige Huisjes en uw emailadres.

 

Lees verder >>

Aflaten
Een aflaat is een kwijtschelding van de zonden.
Maar het is in feite óók een investering in de
toekomst.
Speciaal ter gelegenheid van Heilige Huisjes zijn daarom aflaten gemaakt in de vorm van Heilige Huisjes die de zeven deugden en ondeugden van de Gemeente Amersfoort verbeelden.

We zijn blij met elke bijdrage. Eén aflaat kost € 15,-.
Elke volgende € 10,-. De gekozen aflaten worden
opgestuurd in pdf met instructie.