Alleen voor leden

Bestuur

 

Heleen Barbas

voorzitter

 

Rosemarie Oortman

secretaris

 

Leonore Dorigo

1ste penningmeester

 

Marijke van der Made

2de penningmeester

 

Adriana van der Weijden

PR

Galerie en Kunstenaarssociëteit Absoluut.
Postadres: P. J. Troelstralaan 48,  3818 KT Amersfoort